Act for children.

With a child guarantee.

Záruka pro děti: Děti jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin v dnešní tíživé ekonomické situaci. Myslíme si, že děti by neměly nést následky krize. Náš program o dětské problematice má sloužit k ujištění, že všechny děti v Evropě budou mít bezplatný přístup ke zdravotní péči, vzdělání, dětské péči, důstojnému bydlení a k adekvátní výživě. Lidé to sice berou za samozřejmost, ale chceme si býti jistí, že takto bude aplikováno.

Myslíme si, že Evropská unie by měla zvýšit financování programu související s dětskou chudobou. Chtěli bychom evropský fond, který bude sloužit speciálně pro tento záměr.