Act for culture.

With A European Culture Cheque.

„Evropský kulturní šek“: Kultura má transformační sílu, což může přispět k podpoře sociální soudržnosti, solidarity a zapojení mladých lidí při řešení sociálních problémů. Chceme, aby mladí lidé měli kritické myšlení, aby rozvíjeli své vlastní nápady, aby byli nezávislý, kreativní a schopní pochopit složitost světa sami. Kriticky smýšlející občané jsou klíčem k dobře fungující demokracii.

Kulturní politika musí být v centru našeho úsilí o ochranu mládeže od radikalizace, populismu a nacionalismu.

Evropský kulturní šek, poukaz na určitou hodnotu, která bude použita na kulturní aktivity, by mohl pomoci zapojit mladé lidi v kultuře. Chceme na něj získat evropské financování.