ACT FOR YOUTH

EVROPSKÝ PLÁN PRO MLADÉ

Jedním z důsledků dlouhotrvající hospodářské krize je i skutečnost, že se mladí obracejí zády k Evropě. Mezi mladou generací spatřujeme vysokou míru nezaměstnanosti, což mladým lidem škodí nejen snižováním jejich příjmů, ale to omezuje možnosti rozvíjení jejich potenciálu.

Populismus a nacionalismus vítězí nad univerzálními myšlenkami, jako jsou solidarita, rovnost a internacionalismus. Sobectví a vztek vítězí nad rozumnou debatou a konkrétním politickým řešením.

Chceme Vám nabídnout pozitivní alternativy. Nechceme, aby se mladí stali ztracenou generací.


16 NOVEMBER 2016  IS THE YOUTH PLAN  ACTION DAY. CHECK IT OUT  

News

16. LISTOPADU – DEN EVROPSKÉHO PLÁNU PRO MLADÉ

Myslíte si, že si mladí zaslouží lepší budoucnost? Souhlasíte s názorem, že úsporná opatření omezily možnosti a příležitosti mladých lidí? Pak byste se měli přidat k našemu Dni Evropského plánu pro mladé, který se uskuteční dne 16. listopadu 2016.

Ministři Strany evropských socialistů – Záruka pro mládež je úspěšným projektem a musí být rozšířena.

Ministři práce diskutovali 12. 10. 2016 o budoucnosti evropské Záruky pro mladé.

Strana evropských socialistů je zklamaná nekonzistentností Evropské komise v otázce Záruky pro mladé.

Strana evropských socialistů vítá kladné ohlasy Evropské komise ohledně Záruky pro mladé, nicméně lituje, že i přes pozitivní hodnocení neposkytla Evropská komise pro tento projekt náležitou finanční podporu.

Kultura

„Evropský kulturní šek“: Kultura má transformační sílu, což může přispět k podpoře sociální soudržnosti, solidarity a zapojení mladých lidí při řešení sociálních problémů. Chceme, aby mladí lidé měli kritické myšlení, aby rozvíjeli své vlastní nápady, aby byli nezávislý, kreativní a schopní pochopit složitost světa sami.

Práce

Evropská záruka pro mladé: Záruka pro mladé je evropskou iniciativou, která byla zahájena v dubnu 2013, a to zásluhou Strany evropských socialistů. Tato záruka spočívá v tom, že mladým absolventům bude nabídnuto zaměstnání, stáž či jiná pracovní příležitost v rámci čtyřměsíčního období po ukončení studia či ztráty zaměstnání…

Vzědelání

Erasmus pro všechny: Kultovní Erasmus, mezinárodní výměnný program je bezesporu skvělým příkladem toho, jak může Evropa přinést přidanou hodnotu pro své občany. Ale tento program byl doposud omezen jen na vysoké školy. Myslíme si, že ostatní mladí lidé by měli být schopni z toho programu profitovat též.

Děti

Záruka pro děti: Děti jsou jednou z nejohroženějších skupin v současné tíživé ekonomické situaci. Myslíme si, že oni by neměli nést následky krize. Náš program o dětské problematice má sloužit k ujištění, že všechny děti v Evropě budou mít bezplatný přístup ke zdravotní péči, vzdělání, dětské péči, důstojnému bydlení a k adekvátní výživě.