Act for education.

With Erasmus for all.

Erasmus pro všechny: Mezinárodní výměnný program Erasmus je bezesporu skvělým příkladem toho, jak může Evropa přenést přidanou hodnotu pro své občany, i když doposud se tento program týkal jen univerzit. Myslíme si, že by z tohoto programu neměli profitovat jen vysokoškoláci. Erasmus by měl být sociálně spravedlivější, proto ho chceme rozšířit a odpovídajícím způsobem navýšit jeho financování. Navrhujeme Erasmus i na střední školy a odborná učiliště, aby mohli mladí lidé získávat cenné zkušenosti v zahraničí.

My dnešní mládež jsme Evropany budoucnosti.